Cubismo

[Picasso: As señoritas de Avignon, 1907.]

Este –ismo aparece primeiro como escola pictórica con Picasso e a súa obra "As señoritas de Avignon” de 1907 que marcan o comezo da pintura cubista. Dous anos antes, Albert Einstein dera a coñecer a súa teoría da relatividade á que algúns estudosos remiten para explicar o novo concepto espazo-tempo que propón o Cubismo.


Do mesmo xeito que a pintura cubista descompón os obxectos en liñas e planos xeométricos que logo se recompoñen libremente no cadro, a poesía cubista para reflectir a libre reconstrución da realidade vai empregar imaxes visuais (mediante a disposición tipográfica dos versos) e distorsións sintácticas.

Literariamente o seu pai vai ser o francés Apollinaire, especialmente famoso pola súa obra Caligramas (1913) onde recorre a esta antiquísima forma de composición textual para mesturar debuxo e disposición tipográfica.

Se queres saber máis sobre este tipo de producións literarias, consulta o apartado de ampliación titulado Os caligramas.