Ámbito lexislativo

Aínda que na actualidade continúa vixente a Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOXSE), a inmediata implantación da Lei Orgánica 2/2006 de Educación tamén no ámbito do bacharelato e concretamente no ano académico 2009-2010 para o segundo curso da etapa, así como o desexo de aproveitamento no futuro obriga a que a presente unidade faga referencia ao ámbito lexislativo recentemente aprobado no Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.