Táboa cronolóxica de axuda

Esta táboa cronolóxica pretende ser un punto de partida ou simplemente unha axuda para a elaboración dos diferentes eixes cronolóxicos.
Como podedes observar nela están mesturados diferentes tipos de acontecementos (políticos, culturais, artísticos e outros especificamente literarios) tanto galegos como do resto do mundo.
Tede en conta que segundo o tipo de contexto que esteades a traballar debedes seleccionar uns e desbotar outros e logo completalos con outros que atopedes no resto da documentación.

(Podes clicar na táboa para ampliala.)