Man Ray


Inicialmente dadaísta Man Ray é un dos fundadores do Surrealismo e un dos protagonistas das vangardas parisienses. Trátase dun verdadeiro artista polifacético que o mesmo inventa obxectos como realiza fotografías ou curtametraxes. Neste vídeo poderás visualizar dúas pequenas obras videográficas do autor: Retour a la Raison (1923) e Emak-Bakia (1926).