A túa resposta foi:
Unha vangarda é un movemento literario galego do século XX.

Erraches, pero tiñas parte de razón.
No primeiro terzo do século XX en Galicia houbo un movemento literario coñecido como As vangardas.

Para seguir vai aquí.