A túa resposta foi:
Unha vangarda é unha opción rupturista anterior ao século XX.

Erraches, pero tiñas parte de razón.
Unha vangarda implica en maior ou menor medida a ruptura co anterior e, nese sentido, en todas as épocas de cambios houbo vangardas.

Para seguir vai aquí.