A túa resposta foi:
Unha vangarda é unha opción rupturista co anterior en calquera época.

Parabéns!

Para seguir vai aquí.