A túa resposta foi:
Unha vangarda é unha opción rupturista co anterior pertencente á literatura galega.

Erraches, pero tiñas parte de razón.
No primeiro terzo do século XX en Galicia houbo un movemento literario coñecido como "As vangardas" de carácter rupturista coa tradición anterior.

Para seguir vai aquí.